τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 1371/2018: Κόστος επανεκτύπωσης αδειών διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr

Σε περίπτωση εκτύπωσης αδειών διαμονής που εμπεριέχουν σφάλματα, τα οποία οφείλονται αποδεδειγμένα σε λανθασμένες ενέργειες υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το κόστος επανεκτύπωσης αυτών δεν βαρύνει τον πολίτη τρίτης χώρας.

Write A Comment