τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 10770/2020: Παράταση ισχύος της ΥΑ 51738/14 Ημερομίσθια, χρόνος ασφάλισης & αποδ. στοιχεία ανανέωσης άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται περαιτέρω η ισχύς της αριθμ. 51738/10.10.2014 (2947/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων», έως 30.9.2021.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ΚΥΑ προβλέπει ότι άδειες διαμονής εξαρτημένης εργασίας των μεταναστών ανανεώνονται με βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment