τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 10616/2020: Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ και του Μητρώου Μελών ΜΚΟ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση επανακαθορίζονται οι όροι και λεπτομέρειες λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η προγενέστερη υπ’ αρ. 3063/27.03.2020 απόφαση περί «Καθορισμού λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» (Β’1382)

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment