τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Κομισιόν: παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο σχετικά με διακρίσεις στη φορολογική απαλλαγή, για την πρώτη κατοικία

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας για πρώτη κατοικία που ισχύει μόνο για τους υπηκόους της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα.

Η ελληνική νομοθεσία ευνοεί αποκλειστικά εκείνους τους φορολογούμενους (κληρονόμους) που ζουν ήδη στην Ελλάδα και οι οποίοι είναι συνήθως Έλληνες υπήκοοι. Αντίθετα, η νομοθεσία θέτει σε δυσμενέστερη θέση τους κληρονόμους ή κληροδόχους οι οποίοι κληρονομούν ακίνητο στην Ελλάδα, αλλά δεν ζουν στη χώρα και οι οποίοι συνήθως είναι αλλοδαποί ή Έλληνες υπήκοοι που έχουν ασκήσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους για εργασία, σπουδές ή διαμονή στην αλλοδαπή.

Η εν λόγω διαφορετική φορολογική μεταχείριση συνιστά παράβαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, που διασφαλίζεται από το άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ.

Η Επιτροπή απέστειλε αίτημα με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα στις 20 Νοεμβρίου 2013 (MEMO/13/1005), με το οποίο ζητείται από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της. Επειδή η εθνική νομοθεσία δεν τροποποιήθηκε, η υπόθεση παραπέμπεται τώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Lawnet.gr, 27.3.2015

Write A Comment