τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου με αλλαγές στη νομοθεσία περί αλλοδαπών και τη χορήγηση ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία και την τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης.
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε αρκετά νομοθετήματα, μεταξύ των οποίων ο Νόμος 4251/2014.
Κατεβάστε το σχέδιο νόμου

Write A Comment