τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κανονισμό που ρυθμίζει τα διαζύγια ζευγαριών διαφορετικής εθνικότητας, υιοθέτησε η Ελλάδα

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ευρωπαϊκό Κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζονται τα διαζύγια ζευγαριών διαφορετικής εθνικότητας υιοθέτησε η Ελλάδα.
Πρόκειται για ρύθμιση, βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στους συζύγους να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο, μεταξύ των εννόμων τάξεων των διαφορετικών κρατών-μελών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος του Κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου, είναι η παροχή βοήθειας στα ασθενέστερα μέρη και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Τα “διεθνή” ζευγάρια θα είναι σε θέση να συμφωνούν εκ των προτέρων ποιο δίκαιο θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, οι δικαστές θα έχουν στη διάθεσή τους κοινή μέθοδο για να αποφασίζουν ποιας χώρας η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί.
Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός, που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιουνίου 2012, δεν έχει επιπτώσεις στους εθνικούς νόμους περί διαζυγίου ή γάμου, ούτε προβλέπει την υιοθέτηση κανόνων που επηρεάζουν ουσιαστικά το οικογενειακό δίκαιο των κρατών-μελών.
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα διαζύγια έχει υιοθετηθεί από άλλα 15 κράτη-μέλη και συγκεκριμένα από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία και Λιθουανία.
Πηγή: Lawnet.gr, 21.10.2013

Write A Comment