τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΙΔΜΑ: Σεμινάρια στα «Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αμυγδαλέζας και Κορίνθου»

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο πλαίσιο της προσπάθειας για ουσιαστική αναμόρφωση της λειτουργίας των κέντρων κράτησης αλλοδαπών πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων για το αστυνομικό προσωπικό που απασχολείται στα «Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αμυγδαλέζας και Κορίνθου» και «Κέντρα Ταυτοποίησης Υπηκοότητας Αττικής» (Νοέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015).

Θέμα των σεμιναρίων ήταν η διεθνής και εθνική προστασία των θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με έμφαση στα δικαιώματα των αλλοδαπών. Στο ίδιο πλαίσιο, εκπονήθηκε Εγχειρίδιο εισαγωγής στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους αστυνομικούς που υπηρετούν στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών.

Επισυνάπτουμε σχετικό Δελτίου Τύπου

Write A Comment