τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε τη συνέχιση της εποπτείας συμμόρφωσης της Ελλάδας προς την απόφαση MSS

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την από 5.6.2014 απόφασή της, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε αμφιβολίες περί συμβατότητας του νέου ελληνικού συστήματος ασύλου προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Η απόφαση της Επιτροπής να συνεχίσει την εποπτεία της Ελλάδας ήλθε σχεδόν τριάμισι χρόνια από την απόφαση-σταθμός του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην υπόθεση MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας της 21ης Ιανουαρίου 2011.

Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση το ΕΔΔΑ απεφάνθη ότι η μεταφορά αιτούντος άσυλου Αφγανού υπηκόου από το Βέλγιο στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ» παραβίαζε τα άρθρα 3 και 13 της ΕΣΔΑ λόγω των συνθηκών κράτησης και των ακατάλληλων συνθηκών υποδοχής και διαβίωσης στην Ελλάδα αιτούντων ασύλου αλλοδαπών, οι οποίες συνιστούσας απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Εξάλλου, λόγω των συστηματικών ελλείψεων στην ελληνική  διαδικασία ασύλου ο προσφεύγων αντιμετώπιζε τον κίνδυνο απέλασης του στο Αφγανιστάν χωρίς σοβαρή και ουσιαστική εξέταση του αιτήματος ασύλου του και χωρίς ο ίδιος να έχει πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή ενώπιον εθνικής αρχής.

Στην πρόσφατη απόφαση της η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σημειώνει τις σοβαρές ανησυχίες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αναφορικά με την πρακτική της συστηματικής κράτησης αιτούντων άσυλο αλλοδαπών και τη συμβατότητα του νέου ελληνικού συστήματος ασύλου προς την ΕΣΔΑ.

Συγκεκριμένα, στην κοινή έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών (International Commission of Jurists – ICJ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες τους Εξόριστους (European Council on Refugees and Exiles – ECRE), που υπεβλήθη ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών,  επικρίνονται οι συνθήκες κράτησης παράτυπων μεταναστών και αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών και εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα όσων κρατούνται να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες κράτησης τους εν αναμονή της απομάκρυνσης τους από τη χώρα.

Η Επιτροπή, επίσης, «προτρέπει τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να εγγυηθούν, χωρίς καθυστέρηση, την αποτελεσματική και πλήρη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου» όσων επιθυμούν να ζητήσουν διεθνή προστασία, ενώ επισημαίνει ότι «δεν είναι ακόμη εφικτό να εξαχθούν επαρκή συμπεράσματα» αναφορικά με το νέο ελληνικό σύστημα ασύλου, δεδομένου ότι οι νέες υπηρεσίες Ασύλου, Πρώτης Υποδοχής και Αρχής Προσφυγών, ξεκίνησαν να λειτουργούν μόλις στις 7 Ιουνίου 2013.

Σημειώνεται σχετικά ότι, στην κοινή έκθεσή τους, η Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ) και το ECRE, τονίζουν την έλλειψη ανεξαρτησίας των νέων Επιτροπών Προσφυγών του ασύλου, τις δυσκολίες στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, την ανεπαρκή παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας στους αιτούντες άσυλο, και το μη ανασταλτικό αποτέλεσμα εκ του νόμου της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων ενώπιο των ελληνικών δικαστηρίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Δείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες τους Εξόριστους

Write A Comment