τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ελλάδα αποζημιώνει αιτούντα άσυλο που προσέφυγε στο ΕΔΔΑ για την επιβολή του μέτρου της επ’ αόριστον κράτησης

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την απόφαση LOHAR κατά Ελλάδας που δημοσιεύθηκε την 12.11.2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επικύρωσε τον διακανονισμό μεταξύ εξυπηρετούμενου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και των Ελληνικών αρχών, τον οποίο πρότειναν οι τελευταίες και απεδέχθη ο προσφεύγων.  Σύμφωνα με αυτόν η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει το ποσό των 6.500 ευρώ ως αποζημίωση εξαιτίας της επιβολής επ’ αόριστον μέτρου κράτησης, κατ’ εφαρμογή της Γνωμοδότησης 44/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).
Συγκεκριμένα πρόκειται για περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κρατήθηκε για συνολικό διάστημα πλέον των 21 μηνών στα Κέντρα Κράτησης Κορίνθου και Αμυγδαλέζας από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014. Με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η επιβολή επ’ αόριστον μέτρου κράτησης (πέραν του νόμιμου επιτρεπόμενου διαστήματος κράτησης των 18 μηνών) είναι παράνομη και ότι τα Ελληνικά Δικαστήρια δεν του εξασφάλισαν αποτελεσματική προστασία, καθώς οι Αντιρρήσεις κατά κράτησης που είχε καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δηλαδή το μοναδικό ένδικο μέσο που είχε στη διάθεση του στην εσωτερική έννομη τάξη, απορρίφθηκαν. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε μετά την αποδοχή του διακανονισμού που πρότειναν οι Ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με τον οποίο οφείλουν να καταβάλλουν αποζημίωση ύψους 6.500 ευρώ στον προσφεύγοντα.

Write A Comment