τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Η ΕΕ και η Τυνησία συνάπτουν εταιρική σχέση κινητικότητας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η Τυνησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήψαν επίσημα σήμερα εταιρική σχέση κινητικότητας. Για τον σκοπό αυτό υπεγράφη σχετική δήλωση από την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Σεσίλια Μάλμστρομ, τον πρέσβη της Τυνησίας στο Βέλγιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση Tahar Cherif και τους υπουργούς των δέκα κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν σ’ αυτή την εταιρική σχέση: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτή η εταιρική σχέση κινητικότητας σκοπό έχει να διευκολύνει την κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας, και να προωθήσει την κοινή και υπεύθυνη διαχείριση των υφιστάμενων μεταναστευτικών ροών, ιδίως μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών χορήγησης βίζας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα στηρίξει τις προσπάθειες των τυνησιακών αρχών στον τομέα του ασύλου, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος προστασίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΕΕ και η Τυνησία όχι μόνο θα αναπτύξουν τις διμερείς τους σχέσεις στους τομείς της μετανάστευσης, της κινητικότητας και της ασφάλειας, αλλά και θα συνεργαστούν για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τη Μεσόγειο», δήλωσε η Σεσίλια Μάλμστρομ στο περιθώριο του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της εταιρικής σχέσης, η ΕΕ και η Τυνησία θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας που θα διευκολύνει τις διαδικασίες έκδοσης βίζας.

Η συνεργασία στοχεύει επίσης στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών της Τυνησίας που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα σχετικά με θέσεις εργασίας, σπουδών και κατάρτισης στην ΕΕ, καθώς και στη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους προσόντων.

Η ΕΕ και η Τυνησία δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν την ένταξη των υπηκόων της Τυνησίας που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, καθώς και των νόμιμων μεταναστών στην Τυνησία. Δεσμεύτηκαν επίσης να αξιοποιήσουν καλύτερα τη μετανάστευση για αναπτυξιακούς σκοπούς, ιδίως με την ενίσχυση του ρόλου των τυνησιακών κοινοτήτων του εξωτερικού που συμμετέχουν στην ανάπτυξη της Τυνησίας.

Όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, εκτός από τις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει για την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών, η ΕΕ και η Τυνησία είναι επίσης αποφασισμένες να συνεργαστούν καλύτερα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών, τη βελτίωση της ασφάλειας των εγγράφων ταυτότητας και των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και τη διαχείριση των συνόρων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Τυνησία και η ΕΕ θα ενώσουν επίσης τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν τη δημιουργία και την ενίσχυση των ικανοτήτων των τυνησιακών αρχών οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό, μεταξύ των μεταναστών στην Τυνησία, ατόμων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη διεθνή προστασία, καθώς και για την εξέταση των αιτήσεών τους σχετικά με τη χορήγηση ασύλου, την εφαρμογή της αρχής της μη επαναπροώθησης, και την παροχή βιώσιμης προστασίας.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου

Write A Comment