τελευταια νεα
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement) υπό επανεξέταση;

Pinterest LinkedIn Tumblr

Σύμφωνα με έγγραφο που διέρρευσε ενόψει της επικείμενης διάσκεψης για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών συνόρων, η Μάλτα, χώρα που ανέλαβε πρόσφατα την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου φέρεται να καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει νέους κανόνες ώστε η αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement) ακρογωνιαίος λίθος της διεθνούς προστασίας των προσφύγων να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης (sic).
Σημειώνεται ότι η εν λόγω αρχή κατοχυρώνεται στο άρθρο 33 της Σύµβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες, η οποία αποδίδει κανόνα του διεθνούς εθιμικού δικαίου. Είναι ευρύτερη της έννοιας του ασύλου και αφορά και αυτούς που δεν ζητούν άσυλο αλλά χρειάζεται να προστατευθούν από ενδεχόµενη δίωξη ή βασανιστήρια ή µεταχείριση απάνθρωπη ή εξευτελιστική στη χώρα προέλευσής τους. Εφαρμόζεται σε κάθε κατάσταση που συνεπάγεται την απομάκρυνση, την απέλαση, την επιστροφή, την έκδοση, την άρνηση εισόδου στη χώρα ασύλου και/ή υποδοχής κλπ, και μπορεί να εκθέσει τον πρόσφυγα σε κίνδυνο.
Η απόλυτη προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, η απαγόρευση βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης πόσο ακόμα θα παραμείνει άραγε αδιαπραγμάτευτη;

Write A Comment