τελευταια νεα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΓνωμΝΣΚ 401/2013: Η ποινική καταδίκη ως κώλυμα πολιτογράφησης αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr
Σύμφωνα με την αριθμ.401/2013 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών η καταδίκη, κατ’ έφεση συνεκδίκασης περισσοτέρων της μία υποθέσεων, σε ποινή στερητικής της ελευθερίας συνολικά δώδεκα (12) μηνών δεν συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης.
Βάσει των στοιχείων του φακέλου του εξετασθέντος ερωτήματος διαπιστώθηκε ότι με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εφέσεων της καταδικασθείσας ομογενούς αλλοδαπής κατά τεσσάρων καταδικαστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και κατόπιν συνεκδίκασης αυτών (κατά τη δικονομική δυνατότητα του άρθρου 128§2 Κ.Π.Δ.), επιβλήθηκε ποινή συνολικά ενός έτους με αναστολή για αδικήματα που αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κτισμάτων του Ν. 1337/1983.
Κάθε μία δε από τις επιδικασθείσες ποινές ανερχόταν στην ποινή της φυλάκισης τριών μηνών, η οποία δεν εμπίπτει ούτως ή άλλως στα κωλύματα πολιτογράφησης του άρθρου 5§1 περ.β, N. Ν.3284/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1 και 114 του Π.Κ., προκύπτει ότι οι ποινές που προσμετρώνται σε μία συνολική ποινή διατηρούν την αυτοτέλειά τους και μετά τον καθορισμό της συνολικής ποινής και δεν απορροφώνται από αυτήν. Έτσι, ως ποινή η οποία παραγράφεται νοείται όχι η συνολική ποινή, αλλά καθεμία από τις ποινές που προσμετρήθηκαν στη συνολική ποινή.
Ενόψει αυτών καίτοι η συνολική ποινή που επιβλήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση έφτανε τους δώδεκα (12) μήνες, εντούτοις δεν συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης κατ’ άρθρο 5§1 περ.β, N. Ν.3284/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν.3838/2010.  

Write A Comment