τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΓνωμΝΣΚ 286/2016: Απόρριψη αιτήματος χορήγησης θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

Pinterest LinkedIn Tumblr
Οι αρμόδιες προξενικές αρχές, μετά την απόρριψη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, αιτήματος χορήγησης εθνικής θεώρησης για οικογενειακή επανένωση, που υποβλήθηκε από υπήκοο τρίτης χώρας, δεν οφείλουν να ενημερώνουν τις κατά τόπον αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο για το νόσημα που απετέλεσε το λόγο της απόρριψης, αλλά ούτε και τον Συνήγορο του Πολίτη, που διεξάγει σχετική έρευνα εκτός αν ο ίδιος βεβαιώνει ότι έχει εξαντλήσει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να προμηθευτεί τα αναγκαία για την έρευνά του στοιχεία από τους ενδιαφερομένους.
Για την πληρότητα της αιτιολογίας των ανωτέρω απορριπτικών αποφάσεων πρέπει να γίνεται παραπομπή στο πιστοποιητικό του ιατρικού κέντρου, όπου εξετάσθηκε ο αιτών για τη θεώρηση εισόδου, από το οποίο προκύπτει ότι πάσχει από νόσημα, που συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (ομοφ.).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Write A Comment