τελευταια νεα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΓνωμΝΣΚ 22/2020: Δυνατότητα υπαγωγής ανηλίκων πολιτών τρίτων χωρών στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα γνωμοδότηση της Β΄Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β΄ παρ. 1 περίπτ. β) του ν. 4251/2014, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4587/2018, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια, κατόπιν της υπ’ αριθ. 230/2019 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος ΝΣΚ.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η αποδοχή της γνωμοδότησης απο τον αρμόδιο Υπουργό

Write A Comment