τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΓνωμΝΣΚ 186/2017: Τρόπος αποδείξεως πληρεξουσιότητας δικηγόρων, που φέρονται ότι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών στις συναλλαγές τους με τη διοίκηση, όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση

Pinterest LinkedIn Tumblr
Κατά την πλειοψηφούσα γνώμη του τμήματος, οι αστυνομικές αρχές, όταν συναλλάσσονται με δικηγόρους οι οποίοι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση και δεν υφίσταται σχετική νομοθετική ρύθμιση, οφείλουν να ζητούν έγγραφη απόδειξη της πληρεξουσιότητας των εντολέων τους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 33 παρ. 5 του ν. 4251/2014.
Αντίθετα, κατά τη μειοψηφούσα γνώμη 7 μελών του Τμήματος οι αστυνομικές αρχές, όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη του τρόπου απόδειξης της πληρεξουσιότητας, υποχρεούνται να συναλλάσσονται με τους δικηγόρους που εκπροσωπούν πολίτες τρίτων χωρών με την απλή επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
Λόγω σπουδαιότητας, το ζήτημα παραπέμφθηκε ομοφώνως προς κρίση ενώπιον της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3086/2002).
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης

Write A Comment