τελευταια νεα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΓνωμΝΣΚ 185/2018: Διοικητική εποπτεία επί σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η Διοίκηση είναι αρμόδια για τη διοικητική εποπτεία σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων, που απεβίωσαν προ της ισχύος του Καν(ΕΕ) 650/2012 καθώς και για τη διαπίστωση του κληρονομικού δικαιώματος επ’ αυτών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και άλλες διατάξεις (ν.4182/2013).
Αρμόδια υπηρεσία για την άσκηση εποπτείας επί των συγκεκριμένων σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων, είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment