τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΓνωμΝΣΚ 131/2018: Χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής σε πολίτη τρίτης χώρας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η χορηγηθείσα σε πολίτη τρίτης χώρας άδεια διαμονής από την αρμόδια κατά το ν. 4251/2014 υπηρεσία (ήδη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη παρ.1 άρθρου 3 του π.δ/τος 123/2016) για συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, παρέχει στον αδειούχο δικαίωμα πρόσβασης στη δραστηριότητα αυτή και αποτελεί προϋπόθεση για να επιληφθεί, περαιτέρω, η αρμόδια λιμενική αρχή προκειμένου να ελέγξει, κατά τον λόγο της δικής της αρμοδιότητας, αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της σχετικής άδειας. 
Η λιμενική αρχή δεν μπορεί να κρίνει διαφορετικά και να αρνηθεί να χορηγήσει την άδεια με μόνη αιτιολογία ότι ο αιτών δεν είναι έλληνας πολίτης ή πολίτης της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (ομόφ.)
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment