τελευταια νεα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΓνωμΕισΑΠ 12/2018: Ποιος αρμόδιος Δικαστικός Λειτουργός παρίσταται κατά την καταστροφή γενετικού υλικού (μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης αυτού) πρόσφυγα στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με γνωμοδότηση η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέχει διευκρινίσεις επί του ερωτήματος του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με τον αρμόδιο Δικαστικό Λειτουργό που παρίσταται κατά την καταστροφή γενετικού υλικού (μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης αυτού) πρόσφυγα προκειμένου να κριθεί υποβληθείσα εκ μέρους του αίτηση οικογενειακής επανένωσης.
Όπως αναφέρεται στην γνωμοδότηση, αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 4§1 εδ. ε’ της υπ’ αριθμ. 47094/28-8-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών – Εξωτερικων – Οικονομικών – Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ – 3678/28-8-2018), παρίσταται, κατά την καταστροφή γενετικού υλικού (μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης αυτού), πρόσφυγα, ο οποίος ευρίσκεται στην Ελλάδα, προκειμένου να κριθεί υποβληθείσα, εκ μέρους του, αίτηση οικογενειακής επανένωσης, για την απόδειξη της βασιμότητας της οποίας η αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου ζήτησε γενετικό υλικό για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (Deoxyribonucleil Acid – DNA), προς διαπίστωση ύπαρξης συγγενικού δεσμού μεταξύ του πρόσφυγα και των μελών της οικογενείας του, μετά των οποίων αυτός αιτείται οικογενειακή επανένωση, δύναται να θεωρηθεί, ο Εισαγγελέας του άρθρου 4 του Ν. 2265/1994, όπως ισχύει.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 200Α§§2 και 3 του ΚΠΔ, σύμφωνα με τις οποίες, αφενός μεν το Ειδικό Αρχείο Γενετικών Τύπων, που έχει συσταθεί και λειτουργεί, στην αρμόδια (και εν προκειμένω, για την ανάλυση γενετικού υλικού πρόσφυγα, κατ’ άρθρο 4§1 εδ. γ’ της υπ’ αριθμ. 47094/28-8-2018 ΚΥΑ), Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται, ήδη, από Εισαγγελέα (του άρθρου 4 του Ν. 2265/1994) αφετέρου δε ο ανωτέρω οριζόμενος Εισαγγελέας ορίζεται, ως υποχρεωτικά παριστάμενος κατά την καταστροφή, τόσο του γενετικού υλικού, όσο και των γενετικών αποτυπωμάτων, που λήφθηκαν, κατ’ άρθρο 200α ΚΠΔ, στα πλαίσια διερεύνησης της ταυτότητος του δράστη εγκλήματος.
Επιπλέον και ενόψει των ανωτέρω οριζομένων, υπάρχοντος του ανωτέρω Εισαγγελέως, ο οποίος ορίζεται, ως επόπτης του ανωτέρω Αρχείου Γενετικών Τύπων, με τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες, ο ορισμός ενός ακόμη δικαστικού λειτουργού (Δικαστή ή Εισαγγελέως), ως αρμόδιου για την προβλεπόμενη, από το άρθρο 4§1 εδ. ε’ της υπ’ αριθμ. 47094/28-8- 2018 ΚΥΑ, καταστροφή ληφθέντος γενετικού υλικού πρόσφυγα, κατά την γνώμη μας, θα συνιστούσε σπατάλη ανθρωπίνων πόρων και θα επέφερε άσκοπη επιβάρυνση του έργου των υπηρετούντων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Εισαγγελέων.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment