τελευταια νεα
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί του Κόσμου: Διαπίστωση της ανηλικότητας ανήλικων αλλοδαπών. Σκέψεις και προβληματισμοί

Pinterest LinkedIn Tumblr


Μέσω επιστολής προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με την προβλεπόμενη διαδικασία διακρίβωσης της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών στο πλαίσιο διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, με βάση την εμπειρία της Οργάνωσης στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας Λέσβου.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε περίπτωση που υπάρξει αμφιβολία ως προς την ηλικία ενός πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος ενδέχεται να είναι ανήλικος, τότε γίνεται προσδιορισμός ηλικίας από το κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στο οποίο παραπέμπεται προς εξέταση ο πολίτης τρίτης χώρας.

Δυστυχώς, οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, μετά τις 20 Μαρτίου 2016, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, δεν συντελούν στην διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την διεξαγωγή εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων όπως αυτές του προσδιορισμού της ηλικίας. Παράλληλα, επιτείνουν τους στρεσογόνους παράγοντες στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα το εκάστοτε άτομο να μην είναι σε θέση να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτίμηση της ηλικίας.

Επιπλέον, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, σε πολλά από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης απουσιάζουν εξειδικευμένοι παιδίατροι, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένοι διερμηνείς για την διεξαγωγή εις βάθος συνεντεύξεων που απαιτούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών διακρίβωσης της ηλικία.

Συνεπώς, τα κλιμάκια ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των Γιατρών του Κόσμου που παρέχουν υπηρεσίες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης δεν διαθέτουν τα μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία (πιστοποιημένα από διεθνείς φορείς και την επιστημονική κοινότητα) που θα βοηθούσαν στη διεξαγωγή ασφαλών εκτιμήσεων ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Κλείνοντας, η Οργάνωση επεσήμανε ότι οι επιμέρους μέθοδοι διαπίστωσης της ανηλικότητας, που προβλέπει η κείμενη ελληνική νομοθεσία, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν με ακρίβεια την ηλικία ενός ατόμου, παρά μόνο ένα ηλικιακό εύρος.

Οι Γιατροί του Κόσμου, ως ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, αντιτίθενται στην πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων που δεν έχουν θεραπευτικό σκοπό αλλά λαμβάνουν χώρα για σκοπούς ελέγχου της μετανάστευσης. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών και όχι για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης των ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών.


Write A Comment