τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο: Δεκτή προσφυγή κατά επιστροφής Σύρου πολίτη στην Ελλάδα

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με σημερινή του απόφαση το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας τάχθηκε κατά της επιστροφής Σύρου πολίτη στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε το Δικαστήριο οι αιτούντες άσυλο και οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, και επομένως οι αρχές, προτού επιστρέψουν κάποιον σε κάποια τρίτη ή άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να διαπιστώνουν ότι τα άτομα αυτά θα έχουν τουλάχιστον κατά την αρχική περίοδο μετά την επιστροφή τους στο αρχικό κράτος υποδοχής πρόσβαση σε στέγη, τροφή και την υγιεινή. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση και για το λόγο αυτό το δικαστήριο δέχτηκε την συνταγματική προσφυγή και ανέπεμψε την υπόθεση προς νέα κρίση. 
Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης έχουν ως εξής: Ο ενδιαφερόμενος, αναγνωρισμένος πρόσφυγας στην Ελλάδα, ταξίδευσε στη Γερμανία το Δεκέμβριο του 2015, όπου και υπέβαλε εκ νέου αίτημα ασύλου. Όπως υποστήριξε ενώπιον των γερμανικών αρχών, μολονότι αναγνωρίστηκε από τις ελληνικές αρχές ως πρόσφυγας, εντούτοις δεν έλαβε οποιαδήποτε βοήθεια και αναγκάστηκε να ζήσει στο δρόμο. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας απέρριψε την αίτηση ασύλου του ως απαράδεκτη, με το σκεπτικό ότι είχε ήδη αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Κατά της απόφασης αυτής προσέφυγε στο διοικητικό δικαστήριο. Το διοικητικό δικαστήριο, όμως απέρριψε την προσφυγή του, καθώς έκρινε ότι όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πηγές, ο προσφεύγων θα τύγχανε της ίδιας μεταχείρισης και δικαιωμάτων όπως οι Έλληνες πολίτες, ενώ και η κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.
Όπως σημείωσε το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, το διοικητικό δικαστήριο περιορίστηκε απλώς στο να διαπιστώσει ότι ο προσφεύγων  ως αναγνωρισμένος πρόσφυγας στην Ελλάδα δικαιούται καταρχήν ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς, δίχως να λάβει υπόψη του ότι από τα προσαγόμενα στοιχεία προκύπτει ότι η ελληνική νομοθεσία εξαρτά την παροχή συγκεκριμένων επιδομάτων στήριξης με προηγούμενη (εικοσαετή ή δεκαετή) νόμιμη διαμονή στη χώρα, αποκλείοντας έτσι εκ των πραγμάτων αναγνωρισμένους πρόσφυγες όπως ο προσφεύγων από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.
Σύμφωνα και με τη νομολογία του ΕΔΔΑ, οι αιτούντες άσυλο αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού που χρήζει ειδικών μέτρων προστασίας και υποστήριξης στο κράτος υποδοχής. Ακριβώς γι’ αυτό, είναι αναγκαία η παροχή στήριξης, τόσο στους αιτούντες άσυλο όσο και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον κατά την αρχική περίοδο μετά την επιστροφή τους στο αρχικό κράτος υποδοχής πρόσβαση σε στέγη, τροφή και την υγιεινή. 
Στην παρούσα υπόθεση δεν προκύπτει ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις από τις ελληνικές αρχές ότι ο προσφεύγων θα φιλοξενηθεί σε κάποια δομή κατά την επιστροφή του στη χώρα, ούτε και ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τις γερμανικές αρχές. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων περιορίστηκε απλά να αναφέρει στην απόφασή της ότι η Ελλάδα πληροί τους όρους ώστε να χαρακτηριστεί ως πρώτη χώρα ασύλου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ.
Για τους λόγους αυτούς το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή και ανέπεμψε την υπόθεση εκ νέου προς το Διοικητικό Δικαστήριο προκειμένου να εξετάσει αν ο προσφεύγων θα τύχει στην πράξη κοινωνικής στήριξης και προστασίας σε περίπτωση επιστροφής στην Ελλάδα.  
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης (στα γερμανικά)

Write A Comment