τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο: Η αρχή της ισότητας των δύο φύλων στο δίκαιο της ιθαγένειας

Pinterest LinkedIn Tumblr
Η πρόβλεψη του γαλλικού κώδικα ιθαγένειας ότι η απόκτηση αλλοδαπής ιθαγένειας από ένα Γάλλο άνδρα δεν συνιστά λόγο απώλειας της γαλλικής ιθαγένειας παρά μόνο εάν υπάρξει έγκριση από τη γαλλική κυβέρνηση σε αντίθεση με τις γυναίκες στις οποίες η απώλεια της γαλλικής ιθαγένειας έχει πλήρη ισχύ συνιστά δυσμενή διάκριση στη μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, που δεν συνδέεται με τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στη Θεωρία και ΠράξηΔιοικητικού Δικαίου 10/2015, σελ. 974 με παρατ.  Α. Αρχοντάκη

Write A Comment