τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Ευρωκοινοβούλιο: Νέοι κανόνες για τους εποχικά απασχολούμενους υπηκόους τρίτων χωρών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τους εποχικά απασχολούμενους υπηκόους τρίτων χωρών, υπόσχεται το νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τετάρτη. Οι νέοι κανόνες, προϊόν ήδη επιτευχθείσας συμφωνίας μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου, έχουν στόχο τόσο να καταπολεμήσουν την εκμετάλλευση όσο και να αποτρέψουν τη μονιμότητα της προσωρινής διαμονής.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι πάνω από 100.000 εποχικοί εργαζόμενοι έρχονται στην ΕΕ κάθε χρόνο. Οι κανόνες αυτοί είναι οι πρώτοι που συμφωνούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εποχική απασχόληση και σύμφωνα με τους εισηγητές δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών-μελών να καθορίζουν τον όγκο των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφός τους για εποχική απασχόληση.

Κάθε κράτος-μέλος θα πρέπει να καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια διαμονής των εποχικά εργαζομένων – από πέντε έως εννέα μήνες – ανά δωδεκάμηνο. Οι εποχικοί εργαζόμενοι θα μπορούν να επεκτείνουν το συμβόλαιό τους ή να αλλάζουν εργοδότη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Βάσει της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, κάθε αίτηση εισδοχής εποχικού εργαζόμενου σε κράτος-μέλος της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας στην οποία θα διευκρινίζονται τα βασικά, όπως το ποσό της αμοιβής και ο αριθμός των ωρών εργασίας.

Μετά από αίτημα των ευρωβουλευτών, η αίτηση θα περιλαμβάνει επίσης αποδεικτικά στοιχεία για τη στέγαση του εργαζόμενου. Όταν το κατάλυμα παρέχεται από τον εργοδότη ή μέσω του εργοδότη, το ενοίκιο δεν πρέπει να είναι υπερβολικό σε σχέση με την αμοιβή του εργαζόμενου ούτε σε σχέση με την ποιότητά του. Το ενοίκιο του εποχικού εργαζόμενου πρέπει να εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του.

Σύμφωνα με την επιτευχθείσα συμφωνία, οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους της ΕΕ όσον αφορά την ελάχιστη ηλικία εργασίας, την αμοιβή, την απόλυση, το ωράριο εργασίας, τις άδειες και τις αργίες, καθώς και τις απαιτήσεις όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Θα απολαύουν επίσης το δικαίωμα στην προσχώρηση και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις και την επαγγελματική κατάρτιση.

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να επιταχύνουν επίσης τη διαδικασία επιστροφής των αιτούντων που έχουν ήδη εργαστεί εποχικά στο εκάστοτε κράτος-μέλος.

Πηγή: Lawnet.gr, 3.2.2014

Write A Comment