τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγγρΥΠΕΣ Φ.130181/17760: Παροχή οδηγιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς (ανιθαγενείς ή μη) εκ Τουρκίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες εν όψει των δυσκολιών που έχουν ανακύψει στην απόκτηση άδειας διαμονής και στην απονομή ελληνικής ιθαγένειας σε ομογενείς (ανιθαγενείς ή μη) που προέρχονται από την Τουρκία.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment