τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγγρΥΜΕΠΟ 5234/2019: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του αρ. 20Β του ν.4251/2014, όπως ισχύει

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τις ενέργειες που προβαίνει ο συμβολαιογράφος σε περίπτωση σύνταξης συμβολαίου αγοραπωλησίας με συμβαλλόμενο πολίτη τρίτης χώρας, κάτοχο ή μη µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή κατά το αρ. 20 Β του ν.4251/2014
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment