τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Έγγραφο ΥπΜετΠολ. 34253/12.09.2017: Διαπιστευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης πατρότητας-συγγένειας

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4441/2017 καθορίστηκε ότι στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε γονείς ανήλικων ημεδαπών και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών, εφόσον υφίστανται θεμελιωμένες υπόνοιες κατάχρησης, η υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης δύναται μεταξύ άλλων να ζητά την προσκόμιση τεστ δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος, (Deoxyribonucleik Acid – DNA) του τέκνου και των γονέων του από δημόσιο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ως διαπιστευμένα εργαστήρια ταυτότητας – συγγένειας ορίζονται, τα αναφερόμενα στο εν λόγω έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής  

Διαβάστε ποια είναι τα διαπιστευμένα εργαστήρια

Write A Comment