τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ ΥΠΕΣ Φ130181/12313/20.7.2018: Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015 επι των ακόλουθων περιπτώσεων:
  • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς μαθητές που φοίτησαν επιτυχώς σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
  • Μεταβολή μακρόχρονου τύπου άδειας διαμονής γονέα σε άδεια διαμονής ως Μέλος Οικογένειας Έλληνα στο πλαίσιο του άρ. 1Α του ΚΕΙ
  • Διόρθωση ονοματεπωνυμικών στοιχείων μετά την έκδοση της απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment