τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ YπΕργασίας: Φ.80320/οικ.31355/Δ18.2084: Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους

Pinterest LinkedIn Tumblr

Mε το παρόν ανακαλείται το αρ. Φ80320/οικ.28107/1857/20-6-2019 έγγραφό του Υπουργείου Εργασίας (ΑΔΑ:ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ) σχετικά με την απόδοχη ΑΜΚΑ σε αλλοδαπούς .

Θα ακολουθήσει έγγραφο με το οποίο θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την απόδοση ΑΜΚΑ.

Write A Comment