τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ ΥπΕργ Φ.60000/18191/976/19.9.2017: Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την χορήγηση κοινωνικοασφαλιστικών παροχών

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με έγγραφό του το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχει διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (αρθρ. 7, παρ. 2) για την Εθνική Σύνταξη και τον υπολογισμό της Εθνικής Σύνταξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment