τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ ΥΜΕΠΟ 43065/2018: Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για την αίτηση επανεξέτασης αίτησης άδειας διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρινίζεται ότι για την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής βάσει του άρθρου 24 του ν. 4251/2014, όπως αυτός ισχύει δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου. 
Αντιθέτως, για την υποβολή αιτήσεως θεραπείας κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 του ιδίου νόμου απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους πενήντα (50) ευρώ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment