τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ ΥΜΕΠΟ 40741/2018: Χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς και διαστήματα απουσίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις, που διαπιστώνεται ότι ο αιτών άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς απουσίαζε από την Ελλάδα, λόγω του γεγονότος ότι εγκατέλειψε τη χώρα ακολουθώντας τους γονείς του, λόγω της ανηλικότητάς του, όντας κάτοχος άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, και επανήλθε στη χώρα σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός έτους από την ενηλικίωσή του, η απουσία αυτή δύναται να θεωρηθεί δικαιολογημένη, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πρόθεση του αιτούντος να διακόψει τους δεσμούς του µε τη χώρα.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment