τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ ΥΜΕΠΟ 25220/18: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4546/2018 σχετικά με την αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν.4546/2018, δυνάμει του οποίου αναπροσαρμόστηκαν τα υφιστάμενα παράβολα για τη χορήγηση αδειών διαμονής, όπως προβλέπονται στον Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς και θεσπίστηκαν νέα παράβολα, τέλη και πρόστιμα

Write A Comment