τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ ΥΕΚΑ Φ80320/22183/Δ18.794: Τροποποίηση της Εγκυκλίου ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με το παρόν έγγραφο τροποποιείται ως προς το Μέρος Γ, ήτοι «Κατηγορίες πολιτών για τους οποίους η έκδοση του ΑΜΚΑ γίνεται μόνο από υπηρεσίες του ΕΦΚΑ», η εγκύκλιος με Α.Π. Φ80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ), ως προς την μετάκληση πολιτών τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Write A Comment