τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ 8981/2019: Ανανέωση αδειών διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων και ασφάλιση ασθενείας

Pinterest LinkedIn Tumblr


Εάν, κατά την ανανέωση άδειας διαµονής επενδυτή, στο πλαίσιο του αρ. 20 Β του ν.4251/2014, όπως ισχύει», διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν ασφαλισµένος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής του, τούτο δεν θα αποτελέσει λόγο για την απόρριψη του σχετικού αιτήματος.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον χρόνο ανανέωσης της άδειας διαµονής, καθώς και για το χρονικό διάστηµα που διαμένει στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει ασφάλιση µε τις προβλεπόμενες καλύψεις.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment