τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ 21680/2019: Παροχή πληροφοριών αναφορικά µε τον ορισμό του «κατάλληλου καταλύματος»

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με το παρόν έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου παρεχονται οδηγίες για εξατομικευμένη προσέγγιση και αξιολόγηση της έννοιας του «κατάλληλου καταλύματος» για την εφαρμογή του άρθρου άρθρου 70 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αναφορικά µε τη διαδικασία και τις προὐποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση πολιτών τρίτων χωρών µε γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου µε το νόµο σκοπού.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment