τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕιρΘεσ 879/2015: Χορήγηση άδειας τέλεσης γάμου σε αιτούντα άσυλο δίχως την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Pinterest LinkedIn Tumblr
Αιτών, Αφγανός υπήκοος, κάτοχος δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού ζητεί την χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου με ελληνίδα υπήκοο και μητέρα των ανήλικων τέκνων τους. Απόρριψη του αιτήματος λόγω ελλιπών δικαιολογητικών (μη προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία προξενική αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα τέλεσης γάμου και πιστοποιητικού γέννησης).
Η απαίτηση εκ μέρους των διοικητικών αρχών και υπηρεσιών της Χώρας για την προσκόμιση πιστοποιητικού αγαμίας από την οικεία προξενική ή έτερη αρμόδια αρχή του κράτους της ιθαγένειας του αλλοδαπού περί ανυπαρξίας κωλύματος τέλεσης γάμου, καίτοι επιβάλλεται κατά νόμο, πρέπει ωστόσο να υποχωρεί σε κάθε περίπτωση που η προσκόμιση του οικείου πιστοποιητικού καθίσταται ανέφικτη, όπως στην περίπτωση των πολιτικών προσφύγων και των εξομοιούμενων προς αυτούς αιτούντων άσυλο, των οποίων οι σχέσεις με το κράτος της ιθαγένειας τους έχουν κατά τεκμήριο πάντα διαρραγεί ανεπανόρθωτα.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης πρόκειται να δημοσιευτεί στο υπό έκδοση τεύχος 2-3/2015 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Write A Comment