τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥπΥγείας: Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Mε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας  που εξεδόθη στις 13.05.2016 δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με το άρθρο 33 του Ν.4368/2016 αλλά και την υπ’αριθμ. Α3(γ)/Γ.Π./οικ. 25132/2016 Κ.Υ.Α.
Ειδικότερα, προβλέπεται η πρόσβαση στο σύστημα δημόσιας υγείας αλλοδαπών πολιτών των κρατών-μελών της Ε.Ε. μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας αλλά και των αλλοδαπών πολιτών τρίτων χωρών με τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα μέσω της χορήγησης Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Α.Υ.Π.Α.).

Write A Comment