τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥπΜετανΠολιτικής: Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας πολιτών τρίτων χωρών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται οδηγίες για την μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας πολιτών τρίτων χωρών που έχουν παραπεμφθεί από τις Επιτροπές Προσφυγών κατόπιν πιθανολόγησης συνδρομής στο πρόσωπό τους ανθρωπιστικών λόγων που δικαιολογούν την τυχόν χορήγηση άδειας διαμονής κατ’ άρθρο 19 του ν. 4251/2014 περί Κώδικα Μετανάστευσης, όπως αυτός ισχύει

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment