τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥπηρεσιας Ασύλου 3/2019: Διαχείριση αιτήσεων διεθνούς προστασίας μελών οικογένειας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η παρούσα εγκύκλιος σκοπεί στην αποσαφήνιση της διαχείρισης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας μελών οικογένειας και ιδίως της ερμηνείας του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 4375/2016, το οποίο ορίζει ότι ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση εξ ονόματος και των μελών της οικογένειάς του.
Περαιτέρω, διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις μετέπειτα διαχωρισμού αιτήσεων που έχουν καταγραφεί ως οικογενειακές, κατά τη διάρκεια εξέτασης του αιτήματος διεθνούς προστασίας.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment