τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥΠΕΣ 6/2019: Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50)

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 33, 34, 35, 36, και 37 του νόμου 4604/26-03-2019 (Α΄50) δυνάμει των οποίων επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 6, 7 και 9 αντίστοιχα του ΚΕΙ (Νόμος 3284/2004Α΄217 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πολιτογράφηση των αλλοδαπών, τη διαδικασία πολιτογράφησης καθώς και την ορκωμοσία αντίστοιχα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment