τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕγκΥΠΕΣ 42/20125:Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4332/2015

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα εγκύκλιο, σε συνέχεια ερωτημάτων που αφορούν  την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4332/2015, παρέχονται οδηγίες  για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων χορήγηση αδειών διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Write A Comment