τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥΠΕΣ 40/2017: Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τη δυνατότητα πολιτογράφησης μονίμων κατοίκων εξωτερικού εβραϊκής καταγωγής

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment