τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥΠΕΣ 38/2018: Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών του Μαΐου 2019

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών (δηµοτικών και περιφερειακών) εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2019
Το περιεχόµενο της εγκυκλίου χωρίζεται σε τρία µέρη.
Στο ΜΕΡΟΣ Α περιλαµβάνονται οδηγίες για την εγγραφή των κοινοτικών εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Το ΜΕΡΟΣ Β αφορά στις αναγκαίες πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται στους εκλογείς αυτούς.
Στο ΜΕΡΟΣ Γ παρατίθενται ειδικές πρωτοβουλίες που µπορούν να ληφθούν στο πλαίσιο ενηµερωτικών εκστρατειών για την έγκαιρη και πλήρη ενηµέρωσή τους αναφορικά µε την άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων τους.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment