τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥΠΕΣ 11/2016: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 Α του ν.4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με το άρθρο 58 του Ν. 4384/2016 προστέθηκε το άρθρο 13Α στον Ν. 4251/2014, βάσει της νέας αυτής τροποποίησης δίδεται πλέον η δυνατότητα απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.
Με την παρούσα εγκύκλιο αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου εργοδότη, ο χρόνος προσδιορισμού των κενών θέσεων, οι ειδικότητες εργαζομένων και οι κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση

Write A Comment