τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥπΕργ 17131/313: Προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά απασχόλησης αιτούντων ασύλου, δικαιούχων διεθνούς προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις επί ζητημάτων, που αφορούν στο δικαίωμα εργασίας αλλοδαπών φυσικών προσώπων, που είναι αιτούντες άσυλο ή δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Write A Comment