τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/2016 Πρόσβαση στην απασχόληση αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις επί ζητημάτων, που αφορούν στο δικαίωμα εργασίας αλλοδαπών φυσικών προσώπων, που είναι αιτούντες άσυλο ή δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Στον πίνακα που ακολουθεί κατηγοριοποιούνται οι δικαιούχοι και το είδος της δραστηριότητας που μπορούν να ασκήσουν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Write A Comment