τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΕΛ.ΑΣ. 1619/17/1818543: Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το S.I.S. II

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με δεδομένο τις  μεταβολές που επήλθαν στην οργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας  και στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαχείριση των αλλοδαπών που είτε έχουν εγγραφεί στον Ε.Κ.ΑΝ.Α, είτε θα εγγραφούν προς εκτέλεση δικαστικών – διοικητικών  αποφάσεων, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται παρατηρήσεις – διευκρινήσεις ώστε να καταστεί εφικτή, κατά περίπτωση, η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
Κατεβάστε την εγκύκλιο

Write A Comment