τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκ Υπηρεσίας Ασύλου 2/2018: Αλλαγή βασικών στοιχείων αιτούντων διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα εγκύκλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου παρέχονται οδηγίες για την τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία που πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 43 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4375/2016 και της με αριθμ. πρωτ.οικ. 16058/14.8.2018 (Β΄ 3598) απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment