τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκ Υπηρεσίας Ασύλου 1/2018: Διάπραξη σοβαρού εγκλήματος και οι συνέπειές της στη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς και στη χορήγηση ΑΔΕΤ

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα εγκύκλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου παρέχονται οδηγίες για την ερμηνεία της έννοιας του «σοβαρού μη πολιτικού εγκλήματος» του άρθρου 1 ΣΤ (β) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (κυρ. με ν.δ. 3989/1959) σε συνδυασμό με την παρ. 2 (β) του άρθρου 12 του π.δ. 141/2013, καθώς και του «σοβαρού εγκλήματος» της παρ. 1 (β) και (δ)του άρθρου 17 του προαναφερόμενου π.δ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment