τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκ ΥΠΕΣ 37/2017: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλες σχολές εκτός ΥΠΠΕΘ

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί μαθητές που φοίτησαν επιτυχώς τόσο σε τάξεις σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του επίσημου τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όσο και σε τάξεις σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να κτηθούν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς όπως βεβαιώνεται και από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η συγκεκριμένη φοίτηση εντάσσεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Υπενθυμίζεται ότι στις διατάξεις του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Write A Comment