τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκ ΥΠΕΣ 34/2017: Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με εγκύκλιό της η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζει ότι οριστικοί τίτλοι νόμιμης διαμονής που γίνονται αποδεκτοί στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας πολιτογράφησης αλλοδαπών αποτελούν και οι χορηγούμενοι για ανθρωπιστικούς λόγους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του Ν. 4251/2014 (παραπομπή από τις Επιτροπές Προσφυγών).
Διευκρινίζεται σχετικά ότι οι τύποι αδειών διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως που απαριθμούνται στις λοιπές (πλην της παρ. στ) περιπτώσεις της παρ. 1 του παραπάνω άρθρου δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και κατά συνέπεια μπορούν, συντρεχουσών και των λοιπών απαιτούμενων προϋποθέσεων, να θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος πολιτογράφησης μόνο με βάση τη μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 25 του ΚΕΙ, όπου γίνεται δεκτός κάθε έγκυρος τίτλος διαμονής πλην των προσωρινών.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment